Süleyman Ramazanoğlu

1947 Senesinde Trabzon’un Araklı ilçesinde doğdu. İlk eğitimini Babası Merhum Hacı Hasan Hocaefendi’den aldı. Daha sonra dönemin meşhur âlimlerimden Çaykaralı Merhum Hacı Hasan Rami Yavuz Hocaefendi’den medrese eğitimini tamamladı. 22 Haziran 1966 tarihinde icazet aldı. Hafızlık belgesini de Merhum Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendi’den aldı. Mezuniyetinin ardından 1966 yılında kendi köyü olan Araklı’nın Ayvadere ( eski ismi Aho) köyüne imam olarak atandı. O günün şartlarında köyde bir Kuran kursu açtı ve ders okutmaya başladı. Dışarıdan İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Süleyman Ramazanoğlu Hocamız 1975 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü kazandı ve 1979 yılında buradan mezun oldu. Talebeliği döneminde imamlığa ve talebe yetiştirmeğe devam etti. 1981 yılında Bafra merkez vaizliğine, 1985 yılında da Trabzon merkez vaizliğine atandı. 1987 yılında imamlık ve tedrisat hizmetlerine devam ettirmek üzere Hollanda’nın  Rotterdam şehrine taşındı. Hollanda İslami Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı’nı kurdu ve burada faaliyetlerde bulundu.  2012 yılında Türkiye ye dönen hocamız 2013 yılından itibaren İstanbul’da Darul ulum İslami İlimler Eğitim Araştırma Merkezi’ni tesis etti. Halen burada tedrisata, talebeler yetiştirmeye devam etmektedir.