İlim Yolunda (Tasavvuf ve Samimiyet)
Dâru’l Ulûm Buluşmaları’nda bu hafta Prof. Dr. Necdet TOSUN Hocamızla beraberiz.
Ufuk açacak bir program olacağına inanıyoruz.
Davetlimizsiniz…

(Not: Program şartlar gereği erkek dinleyicilere yöneliktir)

du-afis01