Darûl Ulûm Vakfı İslami İlimler Eğitim Araştırma Derneği, eğitime gönül vermiş bir avuç insan tarafından 2013 yılında kurularak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Kurumumuz İslam Medeniyeti’nin kadim geleneğinden ilhamla içinde yaşadığımız yüzyılın fikri ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte insan yetiştirmeyi temel amaç olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda Osmanlı medrese usulünü örnek alarak İslami İlimler alanında yetkin bireylerin yetişmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Kurumumuz eğitim faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle de öğrencilerinde toplumsal dayanışma bilinci oluşturma gayreti içerisindedir. Bu doğrultuda özellikle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik beş yıllık bir program yürütmekteyiz. “Kuran-ı Kerim, Arapça, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid, Kelam, Siyer, İslam Tarihi vb. alanlarda dersler, seminerler, sosyal-kültürel programlar, geziler ve kamplar tertip etmekteyiz. Aynı zamanda programımıza devam eden öğrencilerimize ücretsiz yurt ve burs imkanı sağlıyoruz.