Hedefimiz; nitelikli, kadim çizgiyi esas alan, temel dayanağı Kuran-ı Kerim ve Sünnet-i Nebeviyye olan ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek diní bilginin öğrenilmesine aracılık etmek,ilim taliplilerine maddi manevi destek olmaktır.